About Cordia

Cordia is one of the largest residential real estate development and investment corporate group in the Central and Eastern European region with a strong and well-known brand and presence in the mid- and mid-to-high segments of the for-sale market in Hungary, in Poland, Romania, while also undertaking two pilot projects in Spain. Cordia recently bought UK developer Blackswan Property, acquired 93% of Warsaw listed Polish residential developer Polnord S.A and 18% stake in Argo Properties NV, a Dutch company active in the residential rental and large-scale urban renewal business in Germany. All of these recent transactions were partly financed by using the funds collected from the bond issuance within the Bond Funding for Growth Scheme of National Bank of Hungary.
Cordia Group has a 20 years track record and is proud bearer of multiple international awards, including: “ULI Global Awards for Excellence” from ULI, “Best Mixed Use Project in Europe” International Property Awards, Bloomberg TV, The New York Times, “Best Purpose Built Project Worldwide” by International Real Estate Federation (FIABCI)”

Despre Cordia

Cordia este unul dintre cele mai mari grupuri de dezvoltare rezidențială și investiții corporative din regiunea Europei Centrale și de Est, cu un brand puternic și bine cunoscut, prezent pe segmentele mediu și mediu superior ale piețelor din Ungaria, Polonia, România și desfășoară două proiecte pilot în Spania. Cordia a achiziționat recent dezvoltatorul britanic Blackswan Property, a ajuns la o participație de 93% din dezvoltatorul rezidențial Polnord, listat la Bursa din Varșovia și a cumpărat 18% din Argo Properties NV, o companie olandeză activă în domeniul închirierilor rezidențiale și al regenerării urbane pe scară largă în Germania.Toate aceste tranzacții recente au fost parțial finanțate folosind fonduri obținute din emisiunea de obligațiuni din cadrul Sistemului de Finanțare a Obligațiunilor pentru Creștere al Băncii Naționale a Ungariei.
Grupul Cordia are o experiență de peste 20 de ani și a câștigat multiple premii internaționale, printre care: „ULI Global Awards for Excellence”, „Best Mixed-Use Project in Europe” International Property Awards, Bloomberg TV, The New York Times, „Best Purpose Built Project Worldwide”, acordat de Federația Internațională pentru Real Estate (FIABCI).