Înființată în 1991, cu o experiența de peste 30 de ani în dezvoltarea de proiecte rezidențiale emblematice, compania IMPACT Developer & Contractor este un pionier al pieței imobiliare din România.

IMPACT este una dintre primele 3 companii și totodată primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București, având până în prezent peste 25 de ani de listare continuă.

De-a lungul timpului, IMPACT a dezvoltat 17 ansambluri rezidențiale cu o suprafață totală construită de peste 500.000 mp, în care locuiesc astăzi peste 15.000 de rezidenți mulțumiți. Compania deține un portofoliu valoros de terenuri (aproximativ 73,5 ha) care susține dezvoltări actuale și viitoare în locații atractive din București, Iași și Constanța. Printre proiectele de referință ale dezvoltatorului se numără GREENFIELD Băneasa și LUXURIA Residence.

IMPACT dezvoltă comunități sustenabile, cu accent pe calitatea locuirii și protejarea mediului înconjurator. GREENFIELD Băneasa este proiectul iconic al IMPACT în ceea ce privește bunăstarea rezidenților, în timp ce LUXURIA Residence este cel mai reprezentativ proiect în ceea ce privește sustenabilitatea clădirilor, fiind primul complex rezidențial din București certificat BREEAM Excellent.

Toate proiectele viitoare ale companiei vor respecta standardele de calitate și sustenabilitate nZEB și BREEAM Excellent.

Strategia de dezvoltare a companiei pentru 2021-2027, cu două cicluri complete de dezvoltare, include finalizarea proiectelor în curs de execuție și demararea unor proiecte noi, în principal pe terenurile existente în portofoliu. Toate acestea vor susține creșterea valorii companiei prin expansiunea continuă la nivel național și diversificarea portofoliului de produse și servicii. Compania țintește dezvoltarea a peste un milion metri pătrați, respectiv peste 10.000 de locuințe, până în 2027. Acest plan include dezvoltarea de comunități la scară largă pe segmentul mediu-accesibil, care integrează elemente ce favorizează atât un stil de viață sănătos, în zone verzi, cât și o viață socială și culturală activă pentru membrii comunităților.

www.impactsa.ro

About IMPACT Developer & Contractor

Established in 1991, with over 30 years of experience in the development of iconic residential projects, IMPACT Developer & Contractor is a pioneer of the real estate market in Romania.

IMPACT is one of the first 3 companies and the first real estate developer to be listed on the Bucharest Stock Exchange, with over 25 years of continuous listing to the date.

Over the years, IMPACT has developed 17 residential compounds with a total built area of over 500,000 square meters, where today live over 15,000 satisfied residents. The company has a valuable land portfolio (approximately 73.5 ha) that supports current and future developments in attractive locations in Bucharest, Iasi and Constanta. Among the reference projects of the developer there are GREENFIELD Baneasa and LUXURIA Residence.

IMPACT develops sustainable communities, focusing on the quality of living and environment protection. GREENFIELD Baneasa is IMPACT’s iconic project in terms of residents’ well-being, while LUXURIA Residence is the most representative project in terms of building sustainability, being the first residential compund with a BREEAM Excellent certification in Bucharest.

All future projects of the company will comply with nZEB and BREEAM Excellent quality and sustainability standards.

The company’s development strategy for 2021-2027, refering to two complete development cycles, includes the completion of ongoing projects and the start of new ones, mainly on the existing land portfolio. All this will support the increase of the company’s value through continuous nationwide expansion and the diversification of the products and services portfolio. The company aims to develop more than one million square meters, respectively more than 10,000 dweelings, by 2027. This plan includes the development of large-scale communities in the medium-accessible segment, which integrate elements that promote both a healthy lifestyle in green areas as well as an active social and cultural life for the community members.

www.impactsa.ro